Ogłoszenie upadłości konsumenckiej czyli definitywne pozbycie się długów

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej to zdecydowanie najbardziej drastyczny sposób na wyjście z problemów finansowych, ale i możliwość rozpoczęcia życia finansowego od zera. Wiele osób nie bierze tego rozwiązania pod uwagę, gdyż nie wie do końca, na czym ono polega i jakie skutki ze sobą niesie oraz czy jest rzeczywiście to korzystne wyjście. W tym tekście prezentujemy wszystkie najważniejsze informacje związane z upadłością konsumencką, które pomogą podjąć odpowiednią decyzję. Podpowiadamy również kiedy warto z niej korzystać oraz jak to zrobić, aby pożegnać się z długami w najbardziej możliwy komfortowy sposób.

Czym jest upadłość konsumencka

Ogłoszenia upadłości konsumenckiej to oświadczenie osoby prywatnej o niewypłacalności. Akceptuję je sąd i uwalnia dłużnika od jego problemów finansowych. Jest ona przeznaczona dla osób prywatnych niebędących firmami, a od kilku lat dzięki zliberalizowanemu prawu jej ogłoszenie jest bardzo proste i daje możliwość wyjścia z zadłużenia. Celem ogłoszenia upadłości konsumenckiej jest wyzerowanie długów oraz wyjście z problemów finansowych. Sąd może ogłosić całkowite i natychmiastowe oddłużenie lub jedynie częściowe wyznaczając spłatę zobowiązań, po której nastąpi całkowite oczyszczenie dłużnika.

Upadłość konsumencką możemy ogłosić zarówno jeśli posiadany majątek lub jeśli go nie posiadamy wcale. Po ogłoszeniu upadłości przepada on w całości zarówno z długami jak i posiadanymi rzeczami. W przypadku gdy posiadamy majątek, zostanie on przeznaczony na spłatę wierzycieli i analogicznie jeśli go nie posiadamy, przypadkowi podlegają jedynie same długi.

Ważne informacje o upadłości

Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej składa się w sądzie właściwym ze względu na miejsce zamieszkania dłużnika. Ogłoszenie upadłości konsumenckiej jest przyjmowane i akceptowane praktycznie automatyczne jeśli nie występują błędy formalne związane np. z nieprawidłowym wypełnieniem dokumentacji. Dopiero na drugim etapie sąd bada okoliczności powstania zadłużenia i decyduje czy oddłużyć daną osobę od razu całkowicie czy wyznaczyć mu plan spłaty wierzycieli, jeżeli zadłużenie nie jest niezawinione w dużym stopniu przez dłużnika i występują szczególne okoliczności, które mówią że dłużnik nie ma możliwości spłaty zadłużenia. Sąd decyduje się w takim wypadku od razu ogłosić upadłość i wyzerować wszystkie długi. Znacznie częstszą opcją jest jednak ogłoszenie planu spłaty zadłużenia, gdzie dłużnik musi w ciągu kilku – kilkunastu miesięcy spłacać swoich wierzycieli, aby całkowicie pozbyć się zadłużenia. Plan spłaty jest dostosowany do możliwości finansowych osoby zadłużonej i ma bardziej pouczająca formę, aniżeli realnej spłaty zadłużenia. Mają to być pewne utrudnienia dla dłużnika za jego niefrasobliwe zachowanie.

Kiedy warto z niej skorzystać

Z upadłości konsumenckiej warto skorzystać w kilku przypadkach. Z pewnością jest to sytuacja, w której posiadamy długi, a nie posiadamy majątku, dzięki czemu nie musimy obawiać się o przepadek naszego mieszkania czy oszczędności. Z upadłości konsumenckiej warto skorzystać także gdy nie widzimy innego rozwiązania na samodzielne wyjście z trudnej sytuacji finansowej, gdyż długi są tak wysokie, iż nie uda nam się ich uregulować nawet przez kilka kolejnych lat. Z takiej opcji warto skorzystać również, jeżeli w ogóle istnieje taka możliwość nawet gdy nie zależy nam na niej w dużym stopniu. Jako dłużnicy posiadamy prawo ogłosić taką upadłość i warto zastanowić się, czy nie będzie to korzystniejsze od uregulowania wszystkich zobowiązań osobiście. Należy zatem przeliczyć, jakie koszty poniesiemy, regulując zadłużenia samemu i zadecydować czy warto rozpoczynać proces sądowy, aby pozbyć się ich w inny sposób.

Jak ogłosić upadłość konsumencką

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej możemy przeprowadzić na dwa sposoby. Pierwszym z nich jest samodzielne złożenie wniosku w sądzie oraz samodzielne odpowiadanie na korespondencję. W tej opcji samemu będziemy musieli przygotować wniosek oraz go uzasadnić i obsługiwać cały proces. Drugim rozwiązaniem jest zgłoszenie się do kancelarii prawnej lub firmy antywindykacyjnej, która w zamian za opłatę przeprowadzą cały proces za nas. Opłata za taką usługę może być różna w zależności od wysokości zadłużenia lub być opłatą ryczałtową.

Aby ogłosić upadłość konsumencką, musimy we wniosku podać wszystkie prawdziwe dane i nie możemy zatajać informacji np. tych odnośnie posiadanego majątku czy naszej sytuacji osobistej. Należy również pozostawać do dyspozycji sądu na wypadek wezwania do złożenia wyjaśnień.

Zostaw komentarz