Wakacje kredytowe dostępne od 29 lipca 2022. Najważniejsze informacje!

Wakacje kredytowe mają nieco ulżyć kredytobiorcom, których raty kredytów hipotecznych ostatnio znacznie urosły. 8 możliwych do odroczenia rat, pozwoli nieco odetchnąć i pozostawi w naszych portfelach nawet kilkanaście tysięcy złotych. Warto dobrze je zagospodarować – na wcześniejszą spłatę kredytu lub zainwestować np. w obligacje.

Od 29 lipca można do banków składać wnioski o uruchomienie wakacji kredytowych. Bank muszą takie wnioski przyjąć i zaakceptować, o ile sam wniosek był poprawnie wypełniony. Nie ma możliwości uzyskanie decyzji negatywnej, zgoda na wakacje kredytowe jest automatyczna i wynika z wprowadzonej ustawy.

Oto najważniejsze informacje dotyczące wakacji kredytowych:

1. Wnioski o wakacje kredytowe mogą być składane zarówno online, jak i w placówkach bankowych, gdzie personel pomoże w wypełnieniu wniosku. Potrwa to maksymalnie kilka minut.

2. Wakacje kredytowe umożliwiają kredytobiorcom odroczenie płatności maksymalnie 8 rat. Odroczeniu ulega zarówno część odsetkowa jak i kapitałowa. Bank nie pobierze za to żadnych dodatkowych opłat ani odsetek. Ich płatność zostanie przesunięta na koniec okresu kredytowania. Odroczyć można ratę za sierpień i maj 2024, do tego 2 raty w IV kwartale bieżącego roku oraz 4 raty w 2023 roku – po jednej w każdym kwartale.

3. Wakacje kredytowe zaczynają się z chwilą złożenia do banku wniosku. Teoretycznie powinien on być złożony najpóźniej na dzień przed płatnością raty, ale pojawiły się sygnały, że banki będą przyjmować i uruchamiać odroczenia nawet dla wniosków złożonych w dniu płatności raty.

4. Z wakacji kredytowych można skorzystać wyłącznie na jeden kredyt hipoteczny, uruchomiony w polskiej walucie i przeznaczony na lokal zapewniający potrzeby mieszkaniowe. W tej ostatniej kwestii trzeba złożyć stosowne oświadczenie, pod rygorem kary za składanie fałszywych danych. Wakacje dotyczą kredytu na mieszkanie, ale także i na dom lub jego budowę, a także na zakup ziemi pod budowę domu. Nie ma tutaj żadnych kryteriów dochodowych ani dotyczących wielkości nieruchomości.

5. Z rozwiązania mogą skorzystać także osoby, których kredyt na cele mieszkaniowe nie został jeszcze wypłacony w całości, a jedynie w części transz. Dotyczy to osób, które już wzięły kredyt, a np. ich mieszkanie jeszcze się buduje.

6. Wakacje kredytowe dotyczą kredytów w walucie polskiej, zarówno o oprocentowaniu zmiennym, jak i stałym.

7. Wakacje kredytowe mają nie wpływać na późniejszą zdolność kredytową klientów. Nie będą traktowane jako zaległość w płatności pogarszającą scoring kredytowy klienta.
Poradnik z większą ilością szczegółowych informacji uruchomiło Ministerstwo Finansów na swojej stronie internetowej.

Zostaw komentarz